Välkommen till Sociala Tjänster

Sociala Tjänster

Sociala Tjänster arbetar med konsulentstödda jour- och familjehemsplaceringar, öppenvård samt uthyrning av socionomer. Med hög kompetens hos våra medarbetare och nåbarhet dygnet runt kompletterar vi socialtjänsten, både när det uppstår akuta behov och i mer långsiktigt arbete.

Vi samarbetar med jourhem och familjehem i hela Sverige och har kontor över hela landet: i Skåne/Halland, Göteborg, Västergötland, Östergötland, Småland, Stockholm, Mälardalen, Värmland, Dalarna och Västernorrland. Kontaktuppgifter hittar du under respektive enhet i spalten till vänster.

I allt vårt arbete är barnet/ungdomen och familjen i centrum. Ledorden i våra uppdrag är Delaktighet, Service och Tillgänglighet. Vi ser varje uppdrag som unikt med sina speciella förutsättningar och jobbar när och där det bäst behövs. I nära samverkan med socialtjänsten arbetar vi med väl beprövade modeller och metoder. Våra medarbetare är socionomer med flerårig yrkeserfarenhet från kommunal socialtjänst och behandlingsarbete.